СЕКЦИЈЕ

 

У школи је организован рад 16 секција, е укључивање у рад појединих секција, према личним интересовањима и склоностима, треба да допринесе развоју личности на сазнајном, образовном, креативном, друштвеном и личном плану.

Секција
Руководилац
Секција за математику ОСТОЈИЋ Драгана
Секција за биологију КУХИЊА Сеад
Секција за географију ЈАНКОВИЋ Мијајло
Секција за историју ЧАМЏИЋ Далиборка
Секција за хемију ЋУБИЋ Јелена
Секција за информатику БАЈИЋ Бојана
Секција за физику ЛУКОВИЋ Иван
Музичка секција РОНДИЋ Дамир
Секција за стране језике КОКОВИЋ Анђелко
Литерарна секција СТЕЉИЋ Ивана,
РОНДИЋ Џенита
Рецитаторска секција МАРЈАНОВИЋ Милена
МИЛИКИЋ Горица
Кошаркашка секција ТРМЧИЋ Амел
Одбојкашка секција ФАЗЛИЋ Ибро
Мали фудбал ТРМЧИЋ Амел
Стони тенис ТРМЧИЋ Амел
Шаховска секција ДУМИЋ Марко