СЕКЦИЈЕ

 

У школи је организован рад 16 секција, е укључивање у рад појединих секција, према личним интересовањима и склоностима, треба да допринесе развоју личности на сазнајном, образовном, креативном, друштвеном и личном плану.

Секција
Руководилац
Секција за математику СТИКОВИЋ Верица
Секција за биологију КУХИЊА Сеад
Секција за географију РИЗВИЋ Медрета
Секција за историју ЧАМЏИЋ Далиборка
Секција за хемију ЋУБИЋ Јелена
Секција за информатику МУШКИЋ Елма
Секција за физику ЛУКОВИЋ Иван
Музичка секција РОНДИЋ Дамир
Секција за стране језике ЛУЧИЋ Наташа
Литерарна секција СТЕЉИЋ Ивана,
РОНДИЋ Џенита
Рецитаторска секција МАРЈАНОВИЋ Милена
Кошаркашка секција ТРМЧИЋ Амел
Одбојкашка секција ФАЗЛИЋ Ибро
Мали фудбал ТРМЧИЋ Амел
Стони тенис ТРМЧИЋ Амел