ИЗ ИСТОРИЈЕ ШКОЛЕ

 

 • Указом Краља Петра I од 20. новембра 1913. године, основана је нижа реална гимназија у Пријепољу.
 • 3. марта 1914. године Гимназија је почела са радом у згради бивше турске руждије, сада зграде Музеја у Пријепољу.
 • Избијањем Првог светског рата школа престала са радом јула 1915.
 • По завршетку Првог светског рата школа обновила рад 8. априла 1919.
 • Јула 1932. школа укинута и престала са радом, из непознатих разлога.
 • Исте године, убрзо 8. августа, поново основана, указом краља Александра.
 • Избијањем Другог светског рата 1941. Гимназија престала са радом, мада је било покушаја да се одржи њен рад.
 • 20. децембра 1945. обновљен је рад Мешовите реалне гимназије у Пријепољу. Настава се изводила у згради данашњег Музеја.
 • 8. априла 1948. Гимназија се преселила у нову школску зграду на простору између моста на Лиму у Шарампову и Католичке цркве.
 • 1948. одлуком Народног одбора Среза милешевског и уз сагласност Министарства просвете НР Србије, нижа гимназија прераста у вишу гимназију.
 • Школске 1953/1954 године школовање је завршила прва генерација матураната више гимназије (23 ученика).
 • 18. децембра 1949. формирано је у школи КУД "Младост". Око 120 ученика учланило се у рад литерарне, позоришне и фолклорне секције.
 • 16. јануара 1959. извршена је административна подела ученика гимназије и виших разреда основне школе. Наредне школске године гимназија је постала четворогодишња средња школа.
 • 20 .маја 1959. донета је одлука да се школа убудуће зове "Проф. Бранко Радичевић". Име је добила по свом професору историје игеографије из предратноф периода, који је као борац НОП-а погинуо на Сутјесци 1943. године.
 • 29. новембра 1959. године изашао је први број ђачког листа "Наша реч".
 • Школске 1960/1961. године при Гимназији је почела са радом учитељска школа, која ће касније прерасти у самосталну средњу школу.
 • Школске 1962/1963. године обновљен је рад Гимназије у Новој Вароши, али сада као "истурено одељење" Пријепољске гимназије.
 • 1. јула 1964. у Прибоју је формирано "истурено одељење" Пријепољске гимназије, чиме је Школски одбор удовољио жељи и потребама прибојске општинеда формира гимназију у својој средини.
 • Школске 1977/1978. године од Гимназије и Школе за квалификоване раднике формиран је Образовни центар "Проф. Бранко Рдичевић" са две радне јединице: Заједничке основе и Друга фаза усмереног образовања.
 • Школске 1990/1991. поново је основана Гимназија као средња школа и самостална васпитнообразовна установа.
 • 1997. године Гимназија је пресељена у нову зграду у Шеховића пољу.
 • 2. јула 2002. године промењено је име школе и она се сада зове Пријепољска гимназија.
 • Од школске 2006/2007. школа је прешла на рад у једној смени.

Ово је укратко историјат Пријепољске гимназије. На осталим страницама посвећеним историјату Гимназије (Оснивање, до 1941. године итд.) дајемо само неке фрагменте из готово стогодишњег рада, које уз дозволу аутора Љубомира Шуљагића и Хаџа Мушовића преносимо из њихове монографије посвећене Пријепољској гимназији.