САРАДЊА

Културна делатност школе је манифестација целокупног васпитно-образовног рада који се остварује у њој, чиме се школа афирмише као културни центар и фактор културне трансмисије у којој долази до узајамног утицаја средине и школе.

Успостављена је ближа сарадња са:

  • Матичном библиотеком "Вук Караџић" У Пријепољу ради размене књижног фонда, позајмљивање књига на читање и уопште ради потпунијег задовољења интереса корисника обе библиотеке;
  • Домом културе у циљу узајамне помоћи при одабиру ученика за аматерско позориште, пружању помоћи раду курса за стране језике, заједничког наступа у организовању јавних трибина итд.;
  • Музејом у Пријепољу у прикупљању експоната за Музеј, односно стварања збирке за историју школе;
  • Спортским организацијама, друштвима и клубовима за планирање коришћења спортских објеката, спортских сала, стадиона ФК "Полимље", спортских терена "ОРСИ", организовање рекреације, такмичења у природи и др.;
  • Редакцијама локалних медија "33", "Милешева", листа "Полимље", ТВ "Форум" и "Енигма" у циљу уређивања ученика у уређивању једне емисије недељно на радију, а повремено једне рубрике или странице у листу;
  • Другим средњим школама ради размене искустава и заједничког наступања у презентовању резултата у свим областима деловања;
  • Волонтерима Црвеног крста који организују Дан борбр против сиде и едукују своје вршњаке у првим разредима средње школе;
  • Организаторима прославе Пријепољске битке, кроз наступ хора и рецитатора Пријепољске гимназије у великој сали Дома културе;
  • Организаторима песничкеманифестације "На пола пута";