ТИМОВИ У ШКОЛИ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ за 2018/2019.

 • Војислав Чабаркапа, директор школе
 • Хазема Капиџић, педагог школе
 • Оливера Жунић, наставник
 • Мушкић Елма, наставник
 • Луковић Иван, наставник
 • Фазлић Ибро, наставник
 • Фетаховић Белкиса, наставник
 • Марјановић Милена, наставник
 • Чамџић Далиборка, наставник
 • Балтић Јасмина, наставник
 • Подбићанин Маида, наставник
 • Богавац Бојан, наставник
 • Зекић Сенада, наставник
 • Кухиња Сеад, наставник
 • Рондић Џенита, наставник
 • Ивана Стељић, наставник

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 • Н. Сарић, библиотекар, координатор
 • Д.Чамџић, проф., члан
 • В. Ђурић, проф., члан
 • С.Кухиња, проф., члан
 • Г. Чпајак-Марјановић, проф., члан

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • И. Фазлић, проф., координатор
 • Х.Рамовић, проф., члан
 • М.Марјановић, проф., члан
 • В.Гојак, проф., члан
 • В.Стиковић, проф., члан

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Ивана Стељић, професор
 • Милена Марјановић, професор
 • Далиборка Чамџић, професор
 • Јасмина Балтић , професор
 • Маида Подбићанин, професор
 • Бојан Богавац, професор
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора
 • Представник Локалне самоуправе
 • Представник ученика, председник Ђачког парламента

ЕТОС

 • Маида Подбићанин, професор, координатор
 • Амел Трнчић, професор
 • Денис Капиџић, професор
 • Предраг Томашевић, професор
 • Џенана Гашанин, професор

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 • Ј. Балтић, проф., координатор
 • А. Бекто, проф.
 • Д. Васојевић, проф.
 • М.Ризвић, проф.
 • Ј. Ћубић, проф.

РЕСУРСИ

 • Бојан Богавац, професор, координато
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Борко Радовић, професор
 • Иван Луковић, професор
 • Мевлуда Ровчанин, професор

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА  ШКОЛЕ

 • Оливера Жунић, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, педагог
 • Ивана Стељић, проф. српског језика и књижевности
 • Оливера Жунић, проф.енглеског језика
 • Верица Стиковић,проф. математике
 • Хајрудин Рамовић, проф. биологије
 • Амел Трнчић, проф.физичког васпитања
 • Представник Општине Пријепоље ( Славенко Грбовић)

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Чабаркапа Војислав, директор
 • Капиџић Хазема, психопедагог
 • Координатори тимова за самовредновање
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора
 • Представник Локалне самоуправе
 • Представник ученика – председник Ђачког парламента

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

 • Владимир Ђурић, проф. математике, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, психо-педагог
 • Ненад Сарић, библиотекар
 • Вероучитељи хришћанске и исламске верске наставе
 • Марија Гојак, ученик

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Џенита Рондић , проф.српског језика и књижевности, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, педагог
 • Елма Мушкић, проф.рачунарства и информатике
 • Оливера Жунић , проф.енглеског језика
 • Милена Марјановић, проф.српског језика и књижевности

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Маида Подбићанин, професор, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, педагог
 • Верица Стиковић, професор
 • Хајрудин Рамовић, професор
 • Амел Трнчић, професор
 • Анела Бекто, професор
 • Ивана Стељић, професор
 • Славенко Грбовић, представник општине Пријепоље

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ И САРАДЊУ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 • Амел Трнчић, проф. физичког васпитања,координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Бојан Богавац, проф. ликовне културе
 • Џенита Рондић, проф. српског језика и књижевности
 • Дамир Рондић, проф. музичке културе
 • Селма Бјелак, ученица

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Иван Луковић, проф, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, педагог
 • Елма Мушкић, председник стручног већа математике и рачунарства, координатор
 • Ивана Стељић, председник стручног већа српског језика и књижевности
 • Оливера Жунић, председник стручног већа страних језика
 • Амра Бећировић, председник стручног већа друштвених наука и
 • Амел Трнчић, председник стручног већа вештина, уметности и обавезних изборних предмета
 • Хајрудин Рамовић,професор

ТИМ ЗА ИЗРАДУ САЈТА ШКОЛЕ

 • Драгана Васојевић, проф. рачунарства и информатике,координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, психо-педагог
 • Дамир Рондић, проф. музичке културе
 • Ненад Сарић, библиотекар
 • Председник Ђачког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОММПЕТЕНЦИЈА

 • Сеад Кухиња, проф. биологије, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, педагог
 • Јасмина Балтић,проф.немачког језика
 • Владимир Ђурић ,проф.математике
 • Представници стручних већа
 • Представник ђачког парламента
 • Члан ШО испред  локалне самоуправе
 • Стручњак за поједина питања ( представник издавачке куће)