ТИМОВИ У ШКОЛИ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ за 2018/2019.

 • Војислав Чабаркапа, директор школе
 • Хазема Капиџић, педагог школе
 • Оливера Жунић, наставник
 • Верица Стиковић, наставник
 • Хајрудин Рамовић, наставник
 • Амел Трнчић, наставник
 • Ивана Стељић, наставник
 • Амра Бећировић, наставник

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 • В. Ђурић, проф., координатор
 • С. Кухиња, проф.
 • Н. Сарић, проф.
 • Х. Капиџић, педагог
 • Г. Чпајак Марјановић, проф.,

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • В. Гојак, проф., координатор
 • И. Фазлић, проф.
 • М. Марјановић, проф.
 • Х. Рамовић, проф.
 • В. Стиковић, проф.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Наташа ЛУЧИЋ, професор, координатор
 • Миломан ДРОБЊАК, професор
 • Сенада ЗЕКИЋ, професор
 • Дамир РОНДИЋ, професор
 • Џенита РОНДИЋ, професор,

ЕТОС

 • Амел ТРМЧИЋ, професор, координатор
 • Мијајло ЈАНКОВИЋ, професор
 • Маида ПОДБИЋАНИН, професор
 • Предраг ТОМАШЕВИЋ, професор
 • Милијана СТЕЉИЋ, професор

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 • М. Ризвић, проф., координатор
 • Е. Мушкић, проф.
 • Ј. Балтић, проф.
 • А. Бећировић, проф.
 • Д.Васојевић, проф.

РЕСУРСИ

 • Јелна ЋУБИЋ, професор, координатор
 • Далиборка ЧАМЏИЋ, професор
 • Ивана Стељић, професор
 • Оливера ЖУНИЋ, професор
 • Белкиса ФЕТАХОВИЋ, професор

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА  ШКОЛЕ

 • Хазема Капиџић, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Ивана Стељић, проф. српског језика и књижевности
 • Оливера Жунић, проф.енглеског језика
 • Верица Стиковић,проф. математике
 • Хајрудин Рамовић, проф. биологије
 • Амел Трнчић, проф.физичког васпитања
 • Амра Бећировић , проф.социологије
 • Представник Општине Пријепоље ( Миодраг Ћубић)

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Чабаркапа Војислав, директор
 • Капиџић Хазема, психопедагог
 • Ђурић Владимир, проф.  (Постигнућа ученика)
 • Гојак Вукосава, проф.  (Настава и учење)
 • Лучић Наташа, проф.  (Школски програм и Годишњи програм рада)
 • Ризвић Медрета, проф. (Подршка ученицима)
 • Трнчић Амел, проф. (Етос)
 • Ћубић Јелена, проф. (Ресурси)
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора
 • Представник Локалне самоуправе
 • Представник ученика – председник Ђачког парламента

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

 • Владимир Ђурић, проф. математике, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, психо-педагог
 • Ненад Сарић, библиотекар
 • Вероучитељи хришћанске и исламске верске наставе
 • Марија Гојак, ученик

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Хазема Капиџић, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Елма Мушкић, проф.рачунарства и информатике
 • Оливера Жунић , проф.енглеског језика
 • Милена Марјановић, проф.српског језика и књижевности
 • Џенита Рондић , проф.српског језика и књижевности

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Маида ПОДБИЋАНИН, професор, координатор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог,
 • Ивана СТЕЉИЋ, члан Наставничког већа
 • Р.ДИВАЦ, ЦЗСР
 • О.КРПОВИЋ, ДЗ
 • Војислав ЧАБАРКАПА, директор
 • Ј. Лучић , ученица

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ И САРАДЊУ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 • Амел Трнчић, проф. физичког васпитања,координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Бојан Богавац, проф. ликовне културе
 • Џенита Рондић, проф. српског језика и књижевности
 • Дамир Рондић, проф. музичке културе
 • Селма Бјелак, ученица

ТИМ ЗА СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕ

 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, педагог, координатор
 • Маида Подбићанин, проф.психологије
 • Дамир Рондић, проф.музичке културе
 • Верица Стиковић, председник стручног већа математике и рачунарства, координатор
 • Ивана Стељић, председник стручног већа српског језика и књижевности
 • Оливера Жунић, председник стручног већа страних језика
 • Хајрудин Рамовић, председник стручног већа природних наука
 • Амра Бећировић, председник стручног већа друштвених наука и
 • Амел Трнчић, председник стручног већа вештина, уметности и обавезних изборних предмета

ТИМ ЗА ИЗРАДУ САЈТА ШКОЛЕ

 • Елма Мушкић, проф. рачунарства и информатике,координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Хазема Капиџић, психо-педагог
 • Дамир Рондић, проф. музичке културе
 • Ненад Сарић, библиотекар
 • Председник Ђачког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОММПЕТЕНЦИЈА

 • Хазема Капиџић, координатор
 • Војислав Чабаркапа, директор
 • Сеад Кухиња, проф.биологије
 • Јасмина Балтић,проф.немачког језика
 • Владимир Ђурић ,проф.математике
 • Представници стручних већа
 • Представник ђачког парламента ( Амина Подбићанин)
 • Члан ШО испред  локалне самоуправе ( Маја Рибић)
 • Стручњак за поједина питања ( представник издавачке куће)

 

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ

 • Ненад Сарић, координатор
 • Хајрудин Рамовић, проф.биологије
 • Амел Трнчић, проф.физичког васпитања
 • Миланка Досковић, спремачица
 • Бакир Фазлић, ученик