ТИМОВИ У ШКОЛИ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ за 2013/2014.

 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог, координатор
 • Оливера ЖУНИЋ, професор
 • Верица СТИКОВИЋ, професор
 • Хајрудин РАМОВИЋ, професор
 • Амел ТРНЧИЋ, професор
 • Ивана СТЕЉИЋ, професор
 • Медрета РИЗВИЋ, професор

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 • Драгана ОСТОЈИЋ, професор, координатор
 • Сеад КУХИЊА, професор
 • Ненад САРИЋ, професор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог
 • Гордана МАРЈАНОВИЋ, професор

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • Вукосава ГОЈАК, професор, координатор
 • Ибро ФАЗЛИЋ, професор
 • Анђелко КОКОВИЋ, професор
 • Хајрудин РАМОВИЋ, професор
 • Верица СТИКОВИЋ, професор

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

 • Наташа ЛУЧИЋ, професор, координатор
 • Миломан ДРОБЊАК, професор
 • Горица МИЛИКИЋ, професор
 • Дамир РОНДИЋ, професор
 • Џенита РОНДИЋ, професор,

ЕТОС

 • Мијајло ЈАНКОВИЋ, професор, координатор
 • Маида ПОДБИЋАНИН, професор
 • Марко ДУМИЋ, професор
 • Милијана СТЕЉИЋ, професор
 • Амел ТРМЧИЋ, професор

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 • Медрета РИЗВИЋ, професор, координатор
 • Хелена НЕСТОРОВИЋ, професор
 • Горица ПАНТОВИЋ, професор
 • Анела РОВЧАНИН, професор
 • Бојана БАЈИЋ, професор,

РЕСУРСИ

 • Војислав ЧАБАРКАПА, професор, координатор
 • Далиборка ЧАМЏИЋ, професор
 • Нешко ПУЗОВИЋ, професор
 • Оливера ЖУНИЋ, професор
 • Белкиса ФЕТАХОВИЋ, професор

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

 • Мрвлуда Ровчанин, координатор
 • Јелена ЋУБИЋ, професор
 • Бојан БОГАВАЦ, професор
 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор
 • Иван ЛУКОВИЋ, професор

 

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог, координатор
 • Сеад КУХИЊА, професор
 • Ненад САРИЋ, библиотекар
 • Ирфан ГОЈАК, ученик

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог, координатор
 • Оливера ЖУНИЋ, професор
 • Сабахудин МЕЗИЛЏИЋ, Школски одбор
 • И.БАЈРАКТАРЕВИЋ, Савет родитеља
 • А. ЗАИМОВИЋ, локална управа
 • ученик

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

 • Маида ПОДБИЋАНИН, професор, координатор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог,
 • Ивана СТЕЉИЋ, члан Наставничког већа
 • Р.ДИВАЦ, ЦЗСР
 • О.КРПОВИЋ, ДЗ
 • Д.ВЕСЕЛИНОВИЋ, ЂП

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ И САРАДЊУ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 • Дамир РОНДИЋ, професор, координатор
 • Бојан БОГАВАЦ, професор
 • Џенита РОНДИЋ, професор
 • Амел ТРМЧИЋ, професор
 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Оливера КУБУРОВИЋ, секретар, координатор
 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог
 • Хајрудин РАМОВИЋ, професор

ТИМ ЗА ИЗРАДУ САЈТА ШКОЛЕ

 • Марко ДУМИЋ, професор, координатор
 • Љубомир ШУЉАГИЋ, директор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог
 • Дамир РОНДИЋ, професор
 • Ненад САРИЋ, библиотекар

ТИМ ЗА ПАРТНЕРСТВО УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА

 • Гордана МАРЈАНОВИЋ, професор, координатор
 • Далиборка ЧАМЏИЋ, професор
 • Наташа ЛУЧИЋ, професор
 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА

 • Хазема КАПИЏИЋ, педагог-психолог, координатор
 • Маида ПОДБИЋАНИН, професор
 • Ненад САРИЋ, библиотекар
 • Бојана БАЈИЋ, професор

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ

 • Ненад САРИЋ, библиотекар, координатор
 • Хајрудин РАМОВИЋ, професор
 • Ибро ФАЗЛИЋ, професор
 • С.МИЈУШКОВИЋ, спремачица
 • Биљана БАКОВИЋ, ученик