САВЕТ РОДИТЕЉА

Програм рада са родитељима саставни је део годишњег програма рада школе, а начин сарадње са родитељима је свестран и одвија се на више различитих нивоа.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења (укупно 14).

 • Сабахудин ХАЈДАРЕВИЋ
 • Бојан ГЛУШЧЕВИЋ
 • Момчило ВУКОВИЋ
 • Мидхат КАПИЏИЋ
 • Зоран ПЕТРИЋ
 • Селма ПОДБИЋАНИН
 • Ненад БРАЈОВИЋ
 • Машо ХАЏАЛИЋ
 • Душко КИЈАНОВИЋ
 • Драшко ДРАГУТИНОВИЋ
 • Гојко СПАСЕНИЋ, председник
 • Војиславка ИЛИЋ
 • Мишо ЈОКСИМОВИЋ

 

Реализоване активности из надлежности Савета родитеља биле су следеће:

 • Конституисање чланова у Савет;
 • Избор свог представника у Школском одбору;
 • Разматрање Извештаја за протеклу школску годину као и Плана рада школе за наредну годину;
 • Разматрање успеха и понашања ученика на крају сваког класификационог периода;
 • Делегирање својих представника у тимове за самовредновање рада школе и школско развојно планирање;
 • Избор агенције за осигурање ученика;
 • Давање сагласности за реализацију Програма екскурзије матураната и избор агенције која ће екскурзију реализовати;
 • Разматрање предузетих мера у циљу обезбеђивања сигурности ученика у време реализације васпитно-образовног рада;

 

Председник Савета родитеља Гојко СПАСЕНИЋ