САВЕТ РОДИТЕЉА

 

Програм рада са родитељима саставни је део годишњег програма рада школе, а начин сарадње са родитељима је свестран и одвија се на више различитих нивоа.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења (укупно 13).

 • Марачић Душко
 • Бабић Владимир , председник
 • Ровчанин Зенифа
 • Бећировић Сафет
 • Мрдовић Александра
 • Мрдаковић Миладин
 • Куркић Весна
 • Хајдаревић Сабахудин
 • Дивац Миодраг
 • Јањушевић Гордана
 • Капиџић Мидхат
 • Вранић Миланко
 • Подбићанин Селма

 

Реализоване активности из надлежности Савета родитеља биле су следеће:

 • Конституисање чланова у Савет;
 • Избор свог представника у Школском одбору;
 • Разматрање Извештаја за протеклу школску годину као и Плана рада школе за наредну годину;
 • Разматрање успеха и понашања ученика на крају сваког класификационог периода;
 • Делегирање својих представника у тимове за самовредновање рада школе и школско развојно планирање;
 • Избор агенције за осигурање ученика;
 • Давање сагласности за реализацију Програма екскурзије матураната и избор агенције која ће екскурзију реализовати;
 • Разматрање предузетих мера у циљу обезбеђивања сигурности ученика у време реализације васпитно-образовног рада;