САВЕТ РОДИТЕЉА

 

Програм рада са родитељима саставни је део годишњег програма рада школе, а начин сарадње са родитељима је свестран и одвија се на више различитих нивоа.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења (укупно 14).

 • Васиљевић Милан
 • Дивац Мишко
 • Шеклер Богдан
 • Радуловић Славица
 • Несторовић Љубинко
 • Дерикоњић Наталија
 • Ђурђевић Елвира
 • Лујиновић Ениса
 • Марачић Душко
 • Лојаница Биљана
 • Шантић Мирсад
 • Бећировић Сафет
 • Хаџихасановић Енес
 • Мрдаковић Миладин
 • Нуковић Един

Реализоване активности из надлежности Савета родитеља биле су следеће:

 • Конституисање чланова у Савет;
 • Избор свог представника у Школском одбору;
 • Разматрање Извештаја за протеклу школску годину као и Плана рада школе за наредну годину;
 • Разматрање успеха и понашања ученика на крају сваког класификационог периода;
 • Делегирање својих представника у тимове за самовредновање рада школе и школско развојно планирање;
 • Избор агенције за осигурање ученика;
 • Давање сагласности за реализацију Програма екскурзије матураната и избор агенције која ће екскурзију реализовати;
 • Разматрање предузетих мера у циљу обезбеђивања сигурности ученика у време реализације васпитно-образовног рада;