ШКОЛСКИ ОДБОР

Школски одбор ради у саставу:

 

  • Елведин ЂУХИЋ, представник локалне самоуправе,
  • Ален ФЕРАЈЗИЋ, представник локалне самоуправе,
  • Ковиљка ПЕТРОВИЋ, представник локалне самоуправе
  • Хусеин ТАСО, представник савета родитеља
  • Гордана РАДУЛОВИЋ, представник савета родитеља
  • Мишо ЈОКСИМОВИЋ, представник савета родитеља, председник
  • Иван ЛУКОВИЋ, представникзапослених
  • Џенита РОНДИЋ, представник запослених, заменик председника
  • Ненад САРИЋ, представник запослених

 

 

Председник Школског одбора Мишо ЈОКСИМОВИЋ