ЗГРАДА

Зграда Пријепољске гимназије има 18 специјализованих учионица опремљених стандардним намештајем укупне површине 851,20 м2 и 12 кабинета за наставнике. Користе се и три кабинета за информатику са преко 45 рачунара, пројектором, интернетом и осталом неопходном опремом, као и хемијска лабораторија. Свечана сала је заменила своју намену и користи се за специјализовано одељење рачунарског смера и извођења наставних садржаја за стручне предмете. Библиотека са читаоницом има фонд са преко 10000 књига, 2 рачунара и приступом интернету.

Велика и мала спортска дворана са пратећим просторијама имају површину 2676 м2, а користе се и спортски терени у граду.

Школа поседује и свој разглас, а од осталих просторија са преко 300м2 треба издвојити професорски клуб.

Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе је од 70% до 95%.

Школа ради у једној смени. Часови за већину одељења почињу у 07:30, а само за мањи број одељења клизно, од 08:20, према распореду. Осми час, изузетно, имају одељења која немају први час, па је то практично седми час, а то је само данима када ученици имају веронауку, грађанско васпитање, додатну или допунску наставу или час одељењског старешине.

Распоред звоњења у школи:

Часови и одмори
Време
први час
07:30 - 08:15
одмор
08:15 - 08:20
други час
08:20 - 09:05
одмор
09:05 - 09:10
трећи час
09:10 - 09:55
велики одмор
09:55 - 10:25
четврти час
10:25 - 11:10
одмор
11:10 - 11:15
пети час
11:15 - 12:00
одмор
12:00 - 12:05
шести час
12:05 - 12:50
одмор
12:50 - 12:55
седми час
12:55 - 13:40
одмор
13:40 - 13:45
осми час
13:45 - 14:30