КАБИНЕТИ

КАБИНЕТ ХЕМИЈЕ

Настава хемије у Пријепољској гимназији изводи се у кабинету хемије организованом за извођење теоријске наставе уз помоћ савремених аудио - визуелних средстава и практичне наставе која се изводи у хемијској лабораторији опремљеној за овакав облик наставе.

У школи је организована хемијска секција која се сваке године попуњава са новим члановима који имају склоности према истраживачком раду. Чланови секције су редовни учесници окружног и Републичког такмичења где постижу запажене резултате.

КАБИНЕТ РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ

У Пријепољској гимназији је настава рачунарства и информатике организована по групама тако да сваки ученик на практичним вежбама има свој рачунар. Из тих разлога постоје два кабинета за извођење наставе : већи кабинет који је опремљен са 18 рачунара, пројектором и видео бимом, а ту су и штампач и скенер и друга опрема и мањи кабинет у коме су 14 рачунара. Сви рачунари су умрежени и имају приступ интернету.

СВЕЧАНА САЛА

Свечана сала школе је врло значајан део радног простора Гимназије. Опремљена је 2002/03. године. До тада је то био магацин. Налази се на другом спрату и има 99 седишта, с тим што се капацитет може повећати за двадесетак, додавањем помоћних столица, што је већ учињено.

У сали се одржавају већи скупови: разни састанци, свечаности поводом Дана Школе, Савиндана, свечане доделе диплома, књижевни сусрети, трибине и све остало што захтева већи простор од капацитета који има учионица.

Сала има подијум за наступ хора и драмске наступе и посебно, своје озвучење.

На зидовима су фотографије свих досадашњих директора Гимназије.