БИБЛИОТЕКА

Изводи из планираних и реализованих активности библиотеке за ову школску годину:

 • Састанак библиотекара са стручним већем наставника српског језика ради договора о сарадњи;
 • Обележавање 445 година од рођења Шекспира;
 • Упознавање ученика првих разреда са школском библиотеком и књижним фондом и учлањење ученика у библиотеку
 • Посета сајму књига у Београду;
 • Обележавање 35 година од смрти Иве Андрића;
 • Литерарно вече у школској библиотеци у организацији секције ученика Гимназије;

 • Обележавање 145 година смрти Вука Караѕића;
 • Рад на промоцији новонабављених књига у школској библиотеци - упознавање ученика и професора са новим књигама;
 • Прослава Савиндана;
 • Организовање изложбе у просторијама школске библиотеке поводом школске славе Св.Саве;
 • Сарадња са активом библиотекара општине;
 • Помоћ у одабиру литературе ученицима који иду на такмичења и помоћ око израде матурских радова;
 • Обележавање Међународног дана дечје књиге;
 • Посета матичној библиотеци "Вук Караџић";
 • Прикупљање материјала и помоћ у штампању извештаја који гимназија издаје нахрају школске године.