СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Стручно веће наставника страних језика:

  • ЖУНИЋ Оливера, Енглески језик, руководилац стручног већа
  • МАРЈАНОВИЋ Гордана, Енглески језик,
  • ЗЕЈАК Бранка, Енглески језик,
  • РОВЧАНИН Мевлуда, Латински језик, Француски језик,
  • ЗЕКИЋ Сенада, Руски језик,
  • ЛУЧИЋ Наташа, Руски језик,
  • БАЛТИЋ Јасмина, Немачки језик.