СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ВЕШТИНА, УМЕТНОСТИ И ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

 • БОГАВАЦ Бојан, Ликовна култура, Историја уметности
 • РОНДИЋ Дамир, Музичка култура, Музичка академија, руководилац стручног већа
 • ФАЗЛИЋ Ибро, Физичко васпитање, Проф. физичког васпитања
 • ТРМЧИЋ Амел, Физичко васпитање,
  Проф. физичког васпитања
 • САРИЋ Ненад, Грађанско васпитање
 • ЕРИЋ Игор, Веронаука (православна),
  Богословски факултет
  ,
 • ДУРАКОВИЋ Ареф, Веронаука (исламска)

 

Прва награда на конкурсу за календар ПРОГРЕС-а 2011.г.

 • ХАЏАЛИЋ Маида, прва награда на конкурсу

Награде на ликовном конкурсу ПРО2010.

 • МАНДИЋ Ивана, прва награда на конкурсу

 

 • САДОВИЋ Зелда, рад награђен на конкурсу

 

 • СИМОНОВИЋ Александра, рад награђен на конкурсу