СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Стручно веће за математику, рачунарство и информатику:

  • СТИКОВИЋ Верица, Математика, дипл.математичар, руководилац стручног већа
  • ЂУРИЋ Владимир, Математика, дипл.математичар
  • ДУМИЋ Марко, Математика, Рачунарство и информатика, дипл.математичар
  • БАЈИЋ Бојана, Рачунарство и информатика, ФОН
  • МУШКИЋ Елма, Рачунарство и информатика, ФОН

Значајни резултати на такмичењима из математике у последњих 10 година:

  • ЈАКОВЉЕВИЋ Горан, похвала на републичком такмичењу 2000.
  • ЈАКОВЉЕВИЋ Горан, III место на републичком такмичењу 2001.
  • ЈАКОВЉЕВИЋ Горан, похвала на републичком такмичењу 2002.
  • ДИЈАБ Адис, похвала на републичком такмичењу 2010. у А конкуренцији
  • ЛОВРИЋ Милош, II место на републичком такмичењу 2010