СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Стручно веће за математику, рачунарство и информатику:

 • СТИКОВИЋ Верица, Математика, дипл.математичар, руководилац стручног већа
 • ЂУРИЋ Владимир, Математика, дипл.математичар
 • МУШКИЋ Елма, Рачунарство и информатика, ФОН
 • ВАСОЈЕВИЋ Драгана,Рачунарство и информатика, Дипломирани инжењер информатике
 • КОКОВИЋ Лазар, Математика, дипл.математичар
 • РАДОВИЋ Борко, Рачунарство и информатика,Професор технике и инфоматике
 • ТОМАШЕВИЋ Предраг, Рачунарство и информатика,ФОН

Значајни резултати на такмичењима из математике у последњих 10 година:

 • ЈАКОВЉЕВИЋ Горан, похвала на републичком такмичењу 2000.
 • ЈАКОВЉЕВИЋ Горан, III место на републичком такмичењу 2001.
 • ЈАКОВЉЕВИЋ Горан, похвала на републичком такмичењу 2002.
 • ДИЈАБ Адис, похвала на републичком такмичењу 2010. у А конкуренцији
 • ЛОВРИЋ Милош, II место на републичком такмичењу 2010