СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 

 • РИЗВИЋ Медрета, Географија, дипл.географ
 • ГОЈАК Вукосава, Историја, дипл.историчар
 • ЧАМЏИЋ Далиборка, Историја, дипл.историчар
 • ФЕТАХОВИЋ Белкиса, проф.филозофије и социологије, дипл.филозоф
 • РОВЧАНИН Анела, Социологија, Устав и права грађана, дипл.социолог, руководилац стручног већа
 • ПОДБИЋАНИН Маида, Психологија, дипломирани психолог,руководилац стручног већа
 • КАПИЏИЋ Денис, Географија, дипл.географ

Значајни резултати на такмичењима из историје у последњих 10 година:

 • ПОКЛОПИЋ Јелица, III место на републичком такмичењу 2006
 • ПЈАНОВИЋ Предраг, II место на републичком такмичењу 2008
 • ПЈАНОВИЋ Предраг, III место на републичком такмичењу 2010

Значајни резултати на такмичењима из географије у последњих 10 година:

 • ШПИЦА Биљана, II место на републичком такмичењу 2004.
 • БАКОБИЋ Весна, I место на републичком такмичењу 2004.
 • МУХОТИЋ Сабира, II место на републичком такмичењу 2004.
 • СЕКУЛИЋ Марија, I место на републичком такмичењу 2004.
 • ШПИЦА Биљана, I место на републичком такмичењу 2005.
 • БАКОВИЋ Весна, I место на републичком такмичењу 2005.
 • МУХОТИЋ Амра, II место на републичком такмичењу 2005.
 • МУЈЕЗИНОВИЋ Минела, III место на републичком такмичењу 2005.
 • МИЛЕКИЋ Мирјана, III место на републичком такмичењу 2005.
 • МАРАЧИЋ Вељко, III место на републичком такмичењу 2006.
 • РВОВИЋВладимир, II место на републичком такмичењу 2008.