СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ

Стручно веће наставника српског језика и књижевности:

  • СТЕЉИЋ Ивана, Српски језик и књижевност, проф.српског језика, руководилац стручног већа
  • РОНДИЋ Џенита, Српски језик и књижевност, проф.српског језика
  • МАРЈАНОВИЋ Милена, Српски језик и књижевност, проф.српског језика

 

Значајни резултати на такмичењима из српског језика у последњих 10 година:

  • КОКОВИЋ Даница, II место на републичком такмичењу 2003.
  • ПЉАСКОВИЋ Алдина, III место на републичком такмичењу 2004.
  • ПЉАСКОВИЋ Алдина, I место на републичком такмичењу 2005.
  • ЛУИНОВИЋ Алдина, III место на републичком такмичењу 2006.
  • РЕЉИЋ Снежана, II место на републичком такмичењу 2006.
  • ДРОБЊАК Мирјана, I место на републичком такмичењу 2006.
  • РЕЉИЋ Ивана, III место на републичком такмичењу 2009.