ВРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

Одељење

Одељењски старешина

 Време за пријем родитеља

I1

Елма Мушкић

понедељак , 09:10-09:55

I2

Верица Стиковић

петак , 11:15-12:00

I3

Дамир Рондић

петак , 10:25-11:10

I4

Мевлуда Ровчнин

четвртак , 12:05-12:50

II1

Сеад Кухиња

уторак , 09:55-10:25

II2

Ивана Стељић

понедељак, 11:15-12:00

II3

Оливера Жунић

петак , 12:05-12:50

III1

Миломан Дробњак

понедељак , 12:55-13:40

III2

Гордана Чпајак Марјановић

уторак,  12:55-13:40

III3

Милена Марјановић

петак , 12:55-13:40

IV1

Милијана Стељић

петак , 12:05-12:50

IV2

Медрета Ризвић

петак , 12:55-13:40

IV3

Џенита Рондић

уторак , 12:55-13:40

 

Планирани редовни родитељски састанци:
8. септембар 2018.
13. новембар 2018.
31. јануар 2019.
04. април 2019. за IV разред
18. април 2019. за I, II и III разред