ВРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

Одељење

Одељењски старешина

      Време за пријем родитеља

I1

Драгана
Остојић

Понедељак, 10:30-12:10

I2

Иван
Луковић

Четвртак, 09:10-10:00

I3

Оливера
Жунић

Среда, 11:15-12:00

I4

Ивана
Стељић

Понедељак, 9:15-10:00

II1

Миломан
Дробњак

Понедељак, 13:00-13:40

II2

Сеад
Кухиња

Петак, 12:00-13:00

II3

Mевлуда
Ровчанин

Уторак, 09:15-09:50

II4

Милијана
Стељић

Петак, 10:00-11:00

III1

Марко
Думић

Уторак, 08:15-09:00

III2

Бојана
Бајић

Понедељак, 12:50-13:30

III3

Медрета
Ризвић

Петак, 09:15-09:50

III4

Белкиса
Фетаховић

Уторак, 11:15-12:00

IV1

Нешко
Пузовић

Среда, 10:00-10:30

IV2

Верица
Стиковић

Среда, 09:15-09:50

IV3

Џенита
Рондић

Четвртак, 09:15-09:50

IV4

Дамир
Рондић

Понедељак, 10:25-11:00