5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Почетак школске године

02.09.2013.

Крос РТС-а

05.10.2013.

Први класификациони период

01.11.2013.

Завршетак првог полугодишта

27.12.2013.

Зимски распуст

30.12.2013.-17.01.2014.

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта

28.12.2013.

Почетак другог полугодишта

20.01.2014.

Трећи класификациони период за IV разред

21.03.2014.

Трећи класификациони период за I, II и III разред

04.04.2014.

Пролећни распуст

17.04.-23.04.2014.

Завршетак редовне наставе

Први разред

20.06.2014.

Други разред

20.06.2014.

Трећи разред

20.06.2014.

Четврти разред

23.05.2014.

Матурски испит

Јунски рок

05.06.-12.06.2014.

Августовски рок

23.08.-26.08.2014.

Разредни испит

Јунски рок

IV разред

19.05.-22.05.2014.

I,II и III разред

16.06.-18.06.2014.

Поправни испит

Јунски рок

IV разред

09.06.-13.06.2014.

Подела сведочанстава ученицима четвртог разреда

04.06.2014.

Подела диплома ученицима четвртог разреда

12.06.2014.

Подела сведочанстава ученицима првог, другог и трећег разреда

28.06.2014.

Поправни и разредни испити (августовски рок)

Први разред

20.08.-22.08.2014.

Други разред

20.08.-22.08.2014.

Трећи разред

20.08.-22.08.2014.

Четврти разред

20.08.-22.08.2014.

28. јуна  2016.

Подела сведочанстава и књижица ученицима I, II и  III разреда.
           
29.  јуна  2016.
Упис ученика I, II и  III разреда.

5. и 6. Јула 2016.
Упис ученика I разреда- први уписни рок.

08. јула 2016.
Упис ученика I разреда- други  уписни рок