5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Почетак школске године

03.09.2018.

Први класификациони период

09.11.2018.

Завршетак првог полугодишта

31.01.2019.

Зимски распуст

31.12.2018.-08.01.2019.

01.02.2019.-14.02.2019.

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта

31.01.2019.

Почетак другог полугодишта

18.02.2019.

Трећи класификациони период за IV разред

02.04.2019.

Трећи класификациони период за I, II и III разред

16.04.2019.

Пролећни распуст

26.04.-03.05.2019.

Завршетак редовне наставе

Први разред

21.06.2019.

Други разред

21.06.2019.

Трећи разред

21.06.2019.

Четврти разред

24.05.2019.

Матурски испит

Јунски рок

01.06.-12.06.2019.

Августовски рок

19.08.-23.08.2019.

Разредни испит

Јунски рок

IV разред

16.05.-24.05.2019.

I,II и III разред

13.06.-21.06.2019.

Поправни испит

Јунски рок

IV разред

10.06.-14.06.2019.

Подела сведочанстава ученицима четвртог разреда

31.05.2019.

Подела диплома ученицима четвртог разреда

12.06.2019.

Подела сведочанстава ученицима првог, другог и трећег разреда

28.06.2019.

Поправни и разредни испити (августовски рок)

Први разред

19.08.-23.08.2019.

Други разред

19.08.-23.08.2019.

Трећи разред

19.08.-23.08.2019.

Четврти разред

19.08.-23.08.2019.